สมัครเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีโพสต์ใหม่:สมัครรับข้อมูล

Malavika Balachandran Tadeusz

Malavika Balachandran Tadeusz

ขอแนะนำศูนย์ความปลอดภัยของ Cloudflare

09/12/2564

CIO Week (TH)Security (TH)ไทย

วันนีเราเปิดตัวศูนย์ความปลอดภัยของ Cloudflare ซึ่งรวบรวมชุดผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย ความรู้ด้านความปลอดภัย และระบบอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะที่โด...

ประกาศเรื่องโปรแกรมป้องกันไวรัสใน Cloudflare Gateway

23/03/2564

Security Week (TH)Security (TH)ไทยProduct News (TH)Cloudflare Zero Trust (TH)Cloudflare Gateway (TH)

ในวันนี้ เราขอประกาศเรื่องการสนับสนุนการตรวจจับและการป้องกันมัลแวร์โดยตรงจาก Cloudflare edge ที่ช่วยให้ผู้ใช้ Gateway มีด่านป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม...