สมัครเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีโพสต์ใหม่:สมัครรับข้อมูล

Data Loss Prevention (TH)

การใช้ Cloudflare สำหรับการป้องกันข้อมูลสูญหาย (Data Loss Prevention)

24/03/2564

การขโมยข้อมูลหรือการสูญหายของข้อมูลอาจเป็นการทดสอบที่ใช้เวลานานและมีราคาแพง ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน การเชื่อมโยงแบรนด์เชิงลบ และบทลงโทษจากกฎหมายที่เน้นความเป็นส่วนตัว ยกตัวอย่าง...

อ่านต่อ »
การใช้ Cloudflare สำหรับการป้องกันข้อมูลสูญหาย (Data Loss Prevention)

การประกาศตัวแพลตฟอร์มป้องกันข้อมูลสูญหายของ Cloudflare

24/03/2564

Security Week (TH)Product News (TH)Data Loss Prevention (TH)Cloudflare Zero Trust (TH)Secure Web Gateway (TH)

วันนี้เรามีความตื่นเต้นที่จะแจ้งให้ทราบว่าทีมของคุณสามารถใช้งานเครือข่ายของ Cloudflare เพื่อสร้าง Zero Trust สำหรับควบคุมข้อมูลในองค์กรของคุณ - ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนและไม่ว่ามันจะเคลื่อนที่อย่างไร...