สมัครเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีโพสต์ใหม่:สมัครรับข้อมูล

Shadow IT: ทำให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามกฎได้ง่าย

09/12/2564

อ่านเมื่อ 1 นาทีก่อน
Shadow IT: make it easy for users to follow the rules

การใช้งานแอปพลิเคชัน SaaS เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จากข้อมูลของ Gartner พบว่า การใช้จ่ายทั่วโลกที่เกี่ยวกับ SaaS ในปี 2021 อยู่ที่ 145 พันล้านดอลลาร์และคาดว่าจะสูงถึง 171 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 ประโยชน์หลักของแอปพลิเคชัน SaaS คือแอปพลิเคชันนี้ง่ายต่อการเริ่มต้น เปิดให้ใช้ฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายไม่มาก ซึ่งเหมาะสมกับทั้งผู้ใช้และผู้นำ ลองใช้เครื่องมือใหม่ ๆ โดยไม่มีข้อผูกมัดหรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ง่าย ๆ แต่ความสะดวกสบายในลักษณะนี้ยังสร้างความท้าทายให้กับ CIO และทีมรักษาความปลอดภัย เพราะแอปพลิเคชัน SaaS จำนวนมากเหมาะกับงานบางอย่าง แต่ไม่มีการควบคุมความปลอดภัยหรือการมองเห็นภาพรวมที่จำเป็น พนักงานสามารถเริ่มต้นใช้แอปพลิเคชัน SaaS ร่วมกับงานประจำวันได้ง่ายโดยที่ทีมไอทีไม่ทันได้สังเกตด้วยซ้ำ ซึ่งแอปพลิเคชันที่ "ไม่ได้รับอนุมัติ" เหล่านี้มักถูกเรียกว่า Shadow IT

บ่อยครั้งที่ CIO จะมองไม่เห็นว่าพนักงาน SaaS ของตนใช้แอปพลิเคชันใดอยู่ แม้ว่าพวกเขาจะมองเห็น แต่อาจจะไม่สามารถปิดกั้นผู้ใช้จากการใช้แอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับอนุมัติได้โดยง่าย หรือในทางกลับกัน อาจไม่สามารถให้การเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ได้รับการอนุมัติได้อย่างง่ายดาย

การมองเห็นภาพรวมการใช้งานแอปพลิเคชัน

CIO และทีมจะตรวจสอบการใช้งานแอปพลิเคชันในองค์กรของตนได้ง่ายขึ้นในกรณีที่อยู่ภายในสำนักงาน มีกลไกในการตรวจสอบการรับส่งข้อมูล DNS ขาออกและ HTTP ผ่านอุปกรณ์ Wi-Fi ของสำนักงานและตรวจหาแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับอนุมัติ และเมื่ออยู่ภายในสำนักงาน ทีมไอทียังสามารถสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานที่ใช้แอปพลิเคชัน SaaS ใหม่ หรืออาจได้ยินพวกเขาพูดถึงแอปพลิเคชันใหม่เหล่านี้ เมื่อผู้ใช้ย้ายไปทำงานระยะไกลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และปัจจัยอื่น ๆ บริษัทไม่สามารถดำเนินการเช่นนี้ได้อีก และการบันทึกข้อมูลจากเครือข่ายก็ไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อไม่มีเครือข่ายส่วนกลาง จุดเน้นของการตรวจสอบแอปพลิเคชันจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนไปที่อุปกรณ์ของผู้ใช้แทน

เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศการอัปเดตของ Cloudflare for Teams ที่แก้ไขความท้าทายสำหรับ Shadow IT แพลตฟอร์ม Zero Trust ของเราเสนอกรอบการทำงานเพื่อระบุแอปพลิเคชันใหม่ ปิดกั้นแอปพลิเคชัน และจัดเตรียมตำแหน่งที่ตั้งเพียงตำแหน่งเดียวสำหรับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุมัติ Cloudflare Gateway ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบการรับส่งข้อมูลของผู้ใช้และตรวจจับการใช้งานแอปพลิเคชันใหม่ได้ รายงาน Shadow IT ของเราจะแสดงรายการแอปพลิเคชันใหม่และอนุญาตให้อนุมัติหรือปฏิเสธแอปพลิเคชันแต่ละรายการ

สิ่งเหล่านี้จะทำให้ CIO เข้าใจได้แบบเชิงลึกว่ามีแอปพลิเคชันใดที่กำลังถูกใช้ในธุรกิจของตน และช่วยให้พวกเขาคิดแผนเพื่ออนุญาตและปิดกั้นแอปพลิเคชันตามสถานะการอนุมัติในองค์กร

การปิดกั้นแอปพลิเคชันแบบตรงเป้า

เมื่อทราบรายชื่อแอปพลิเคชัน "เงา" แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการใช้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีความหมายเพื่อปิดกั้นแอปพลิเคชันเหล่านี้และนำทางผู้ใช้ไปยังแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุมัติ จุดที่ควรให้ความสำคัญคือ ไม่ควรทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าตนเองทำผิด แต่ควรส่งเสริมและจัดหาแอปพลิเคชันที่เหมาะสมเพื่อให้พวกเขานำไปใช้ประโยชน์

Cloudflare Gateway ช่วยให้ทีมสามารถกำหนดค่านโยบายเพื่อปิดกั้นแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับอนุมัติ และแนะนำผู้ใช้ได้อย่างแน่นอนว่าควรใช้ตัวเลือกใดแทนแอปพลิเคชันนั้น ส่วนผู้ดูแลระบบ Gateway สามารถกำหนดค่านโยบายเฉพาะแอปพลิเคชัน เช่น "ปิดกั้นแอปพลิเคชันการแชร์ไฟล์ทั้งหมด ยกเว้น Google Drive" ทั้งนี้ Tenant control นำมาใช้ได้เพื่อจำกัดการเข้าถึงอินสแตนซ์เฉพาะของแอปพลิเคชันที่กำหนดเพื่อป้องกันการใช้บัญชีส่วนตัวของเครื่องมือเหล่านี้

ปกป้องแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุมัติของคุณ

ขั้นตอนต่อไปคือการปกป้องแอปพลิเคชันที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณใช้ เพื่อปกป้องแอปพลิเคชัน SaaS ของคุณอย่างเต็มรูปแบบ สิ่งสำคัญที่ต้องทำคือ การรักษาความปลอดภัยของการอนุญาตเบื้องต้น ขณะที่เส้นทางการตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้ต้องมีความชัดเจนอยู่ตลอดเวลา Cloudflare Access for SaaS ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถปกป้องด่านหน้าของแอปพลิเคชัน SaaS และตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ การตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัย รูปแบบอุปกรณ์ และตำแหน่งที่ตั้งก่อนที่จะอนุญาตการเข้าถึง จากนั้น Gateway จะจัดเตรียมเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจนสำหรับกิจกรรมของผู้ใช้ทั้งหมดภายในแอปพลิเคชัน เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดการละเมิดหรือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ

การดำเนินการเช่นนี้ช่วยให้ CIO และทีมของตนกำหนดได้ว่าผู้ใช้รายใดอาจเข้าถึงหรือไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันเฉพาะได้ แทนที่จะสร้างรายการเข้าถึงแบบกว้าง พวกเขาสามารถกำหนดได้อย่างแม่นยำว่าผู้ใช้รายใดต้องการเครื่องมือเฉพาะเพื่อทำงานให้เสร็จ ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งด้านความปลอดภัยและค่าลิขสิทธิ์

แสดงแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้ของคุณต้องการ

ความท้าทายขั้นสุดท้ายคือการทำให้ผู้ใช้เห็นชัดเจนว่าแอปพลิเคชันใดที่พวกเขาเข้าถึงและไม่สามารถเข้าถึงได้ พนักงานใหม่มักใช้เวลาสองสามสัปดาห์แรกเพื่อค้นหาแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้พวกเขาทำงานได้รวดเร็วขึ้น

เราต้องการให้การจัดหาที่เดียวสำหรับผู้ใช้เพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดของตนทำได้โดยไม่ยุ่งยาก เราได้เพิ่มบุ๊กมาร์กและการควบคุมการมองเห็นแอปพลิเคชันให้กับตัวเรียกใช้งานแอปพลิเคชัน Access เพื่อให้ง่ายยิ่งขึ้น

เมื่อแอปพลิเคชันทั้งหมดของคุณพร้อมใช้งานผ่านตัวเรียกใช้งานแอปพลิเคชัน เราจะบันทึกกิจกรรมของผู้ใช้ทั้งหมดในแอปพลิเคชันเหล่านี้ และยิ่งไปกว่านั้น แอปพลิเคชันเหล่านี้จำนวนมากจะโฮสต์อยู่บน Cloudflare ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมได้

เริ่มต้นใช้ตัวเรียกใช้งานแอปพลิเคชัน Access ได้ง่ายและฟรีสำหรับผู้ใช้ 50 คนแรก! ตัดสินใจวันนี้ได้ที่แดชบอร์ด Cloudflare for Teams

เราปกป้องเครือข่ายของทั้งองค์กร โดยช่วยลูกค้าสร้างแอปพลิเคชันรองรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความรวดเร็วของการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ต จัดการการโจมตีแบบ–DDoS ป้องปรามบรรดาแฮกเกอร์ และช่วยเหลือคุณตลอดเส้นทางสู่ Zero Trust

เข้าไปที่ 1.1.1.1 จากอุปกรณ์ใดก็ได้เพื่อลองใช้แอปฟรีของเราที่จะช่วยให้อินเทอร์เน็ตของคุณเร็วขึ้นและปลอดภัยขึ้น

หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจของเราเพื่อปรับปรุงการใช้งานอินเทอร์เน็ต เริ่มได้จากที่นี่ หากคุณกำลังมองหางานในสายงานใหม่ ลองดูตำแหน่งที่เราเปิดรับ
CIO Week (TH)Cloudflare Gateway (TH)Cloudflare Zero Trust (TH)Security (TH)Product News (TH)ไทย

ติดตามบน X

Kenny Johnson|@KennyJohnsonATX
Cloudflare|@cloudflare

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

11 ธันวาคม 2564 เวลา 13:59

เวอร์ชันและการจัดการการกำหนดค่าการเปลี่ยนแปลงด้วยแอปพลิเคชัน HTTP เวอร์ชันเบต้า

วันนี้ เราประกาศแอปพลิเคชัน HTTP เวอร์ชันเบต้าแบบปิด ซึ่งเป็นวิธีในการทดสอบและใช้งานการเปลี่ยนแปลงได้อย่างปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล HTTP ของคุณ แอปพลิเคชัน HTTP นำเสนอการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าและความสามารถในการควบคุมว่าเมื่อใดจะเปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงนั้นกับการรับส่งข้อมูล ...

11 ธันวาคม 2564 เวลา 13:59

การอัปเดตการรับรองและรายงานเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ Cloudflare

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Cloudflare ปกป้องลูกค้าได้มากกว่าที่เคย โดยที่มีการขยายตัวอย่างมากมายตลอดปีที่ผ่านมา เมื่อต้นสัปดาห์นี้ เราได้เปิดตัว Cloudflare Security Center เพื่อให้ลูกค้าสามารถแมปพื้นผิวการโจมตี ตรวจสอบคว...

11 ธันวาคม 2564 เวลา 13:59

มีอะไรใหม่ในการแจ้งเตือน

ย้อนไปเมื่อปี 2019 เรา เราเขียนบล็อกเกี่ยวกับศูนย์แจ้งเตือนใหม่ของเรา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างการแจ้งเตือนบนบัญชีของคุณ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราได้พูดเกี่ยวกับการแจ้งเตือนแบบใหม่ที่คุณสามารถติดตั้งได้ แต่ไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับการอัปเดตแพลตฟอร์มการแจ้งเตือน ดังนั้น มีอะไรใหม่ในการแจ้งเตือน?...

11 ธันวาคม 2564 เวลา 13:59

การปรับปรุงแพลตฟอร์มทั้งหมดที่เราทำในปี 2021 เพื่อให้ CIO ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

CIO Week เต็มไปด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ CIO มีเครื่องมือที่จำเป็นในการรักษาความปลอดภัย ปกป้อง และเพิ่มความเร็วให้กับเครือข่ายของตน เราที่ Cloudflare ทราบดีว่าสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับ CIO ไม่...