สมัครเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีโพสต์ใหม่:สมัครรับข้อมูล

Jeremy Hartman

Jeremy Hartman

ระบบ Cloudflare ขัดข้องเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2022

21/06/2565

Outage (TH)Post Mortem (TH)ไทย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2022 ที่ผ่านมา Cloudflare ประสบปัญหาระบบขัดข้องซึ่งส่งผลต่อการรับส่งข้อมูลในศูนย์ข้อมูล 19 แห่งของเรา...