Subscribe to receive notifications of new posts:

Subscription confirmed. Thank you for subscribing!

Yo'av Moshe

Yo'av Moshe

September 27, 2023 2:07PM

发布 AI Gateway:使 AI 应用程序更容易观察、更加可靠、可扩展性更好

AI Gateway (CN) AI (CN) Birthday Week (CN) 简体中文 Product News (CN)

AI Gateway 使开发人员在他们的 AI 应用中拥有更好的控制力和可见性,能够专注构建,不用担心可观察性、可靠性和可扩展性。AI Gateway 可以处理几乎所有 AI 应用程序需要的内容,节省工程时间,使您专注构建内容...

September 27, 2023 2:00PM

AI Gateway: mejora de la observabilidad, la fiabilidad y la escalabilidad de las aplicaciones de IA

Birthday Week (ES) AI Gateway (ES) Product News (ES-2) AI (ES) Español

AI Gateway ayuda a los desarrolladores a mejorar el control y visibilidad de sus aplicaciones de IA, para que te centres en el desarrollo, sin preocuparte por la observabilidad, fiabilidad y escalabilidad. Gestiona todo lo que necesitan la mayoría de ellas, y tienes más tiempo para el desarrollo...

September 27, 2023 2:00PM

AI Gatewayの発表:AIアプリケーションの可観測性、信頼性、スケーラビリティを高める

Birthday Week (JP) Product News (JP) AI Gateway (JP) AI (JP) 日本語

AI Gatewayを使用することで開発者はAIアプリの制御性と可視性を高めることができるため、観測性、信頼性、拡張性を心配することなく開発に集中することができます。AI Gatewayは、ほぼすべてのAIアプリケーションが必要とする処理を実行できるため、エンジニアリングの時間を節約し、開発に集中できるようになります...

June 27, 2023 2:00PM

Cloudflare Zaraz supports JSONata

Zaraz

Discover the seamless integration of Cloudflare Zaraz and JSONata, enabling precise data customization for enhanced workflows. Effortlessly optimize data transmission to providers and APIs with ease. Unlock the power of fine-tuned data today...

December 08, 2021 2:00PM

Zaraz ใช้ Workers เพื่อทำให้เครื่องมือของบุคคลที่สามปลอดภัยและรวดเร็ว

ไทย CIO Week (TH) Zaraz (TH)

เราตัดสินใจสร้าง Zaraz ขึ้นช่วงสิ้นเดือนมีนาคม 2020 ตอนนั้นเรากำลังทำผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งแล้วสังเกตเห็นว่าทุกคนถามถึงผลกระทบจากการใช้งานบุคคลที่สามหลายเจ้าบนเว็บไซต์ เนื้อหาของบุคคลที่สามเป็นส่วนสำคัญ...