Đăng ký để nhận thông báo về bài đăng mới:

Tôi có thể hỏi ai đang gọi không? Sự gia tăng gần đây trong các cuộc tấn công VoIP DDoS

30/09/2021

VoIP (VN)DDoS (VI)Speed & Reliability (VI)Tiếng Việt

Trong tháng qua, nhiều nhà cung cấp Giao thức thoại qua Internet (VoIP) bị nhiều cuộc tấn công Từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) nhắm đến từ các tổ chức tự xưng là REvil...