สมัครเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีโพสต์ใหม่:สมัครรับข้อมูล

Alex Forster

Alex Forster

ไม่ทราบว่าเรียนสายอยู่กับคุณอะไร? จำนวนการโจมตี DDoS ของ VoIP พุ่งสูงขึ้นในปัจจุบัน

01/10/2564

VOIP (TH)DDoS (TH)

เครือข่ายของ Cloudflare สามารถปกป้องและเพิ่มความเร็วให้กับโครงสร้างพื้นฐานของเสียงและวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องมาจากการเข้าถึงได้ทั่วโลก ชุดตัวกรองการรับส่งข้อมูลที่สลับซับซ้อน และมุมมองพิเศษเฉพาะต่อรูปแบบการโจมตีและข้อมูลภัยคุกคามเชิงลึก...