Subscribe to receive notifications of new posts:

Subscription confirmed. Thank you for subscribing!

R2 jest już ogólnie dostępne

Loading...

R2 is now Generally Available

R2 umożliwia deweloperom przechowywanie obiektów bez opłat za ruch wychodzący. Przed R2 dostawcy chmur przyzwyczaili nas do opłat za transfer przy każdym użyciu przechowywanych w chmurze danych. Kto przechowuje dane, nie mając zamiaru ich później odczytywać? Nikt. A jednak za każdym razem, gdy odczytujesz dane, musisz zapłacić. R2 daje programistom wolny dostęp do danych, zrywając z uzależnieniem od jednego ekosystemu, które od dawna ograniczało deweloperów aplikacji.

W maju 2022 roku udostępniliśmy R2 w otwartej wersji beta. W ciągu zaledwie czterech miesięcy zostaliśmy zasypani zgłoszeniami od ponad 12 tysięcy deweloperów (a liczba ta szybko rośnie), którzy zaczęli korzystać z R2. Przyszli do nas z rozmaitymi przypadkami użycia, od aplikacji podcastowych przez platformy wideo po portale e-commerce, a wśród nich znalazło się m. in. Vecteezy, wydające na opłaty za ruch wychodzący setki tysięcy dolarów. W tym czasie wiele się nauczyliśmy o potrzebach klientów i otrzymaliśmy bardzo pozytywne informacje zwrotne, a teraz mamy przyjemność ogłosić, że R2 jest już ogólnie dostępne.

Nie prosilibyśmy o zaufanie technologii, w którą sami nie wierzymy w 100%. Podczas otwartej bety przenieśliśmy do R2 własne produkty. Przykładowo Cloudflare Images, które obsługuje tysiące klientów, oparte jest teraz na R2.

Czego można się spodziewać po R2?

Zgodność z S3

R2 oferuje deweloperom dobrze znany interfejs do przechowywania obiektów – API S3. Zgodność z S3 umożliwia bezproblemową migrację aplikacji i natychmiastowe wykorzystywanie zalet R2.

Przyjrzyjmy się podstawowym operacjom na danych w języku javascript. Jeśli chcesz je samodzielnie przeprowadzić, musisz wygenerować klucz dostępu.

// First we import our bindings as usual
import {
 S3Client,
 ListBucketsCommand,
} from "@aws-sdk/client-s3";

// Then we create a new client. Note that while R2 requires a region for S3 compatibility, only “auto” is supported
const S3 = new S3Client({
 region: "auto",
 endpoint: `https://${ACCOUNT_ID}.r2.cloudflarestorage.com`,
 credentials: {
  accessKeyId: ACCESS_KEY_ID, // fill in your own
  secretAccessKey: SECRET_ACCESS_KEY, // fill in your own
 },
});

// And now we can use our client to list associated buckets just like we would with any other S3 compatible object storage
console.log(
 await S3.send(
  new ListBucketsCommand('')
 )
);

W interfejsie API S3 odnajdzie się każdy, bez względu na język programowania. Mamy przykłady w Go, Javie

Region: automatyczny

Nie chcemy żyć w świecie, gdzie deweloperzy tracą czas na próby przewidzenia, skąd może pochodzić ruch aplikacji. Wybór regionu na samym początku tworzenia aplikacji wymusza podejmowanie decyzji o optymalizacji na długo, zanim pojawią się pierwsi użytkownicy.

Choć zgodność z S3 wymaga wskazania regionu, jedynym wyborem w R2 jest „automatyczny”. Obecnie R2 automatycznie wybiera lokalizację wiadra w najbliższym żądaniu utworzenia wiadra regionie, jaki jest dostępny. Jeśli utworzę wiadro z mojego domu w Austin, wiadro to będzie się znajdowało w najbliższym Austin regionie R2, jaki jest dostępny.

W przyszłości R2 będzie automatycznie optymalizować lokalizację przechowywania danych na podstawie wzorców dostępu w celu zapewnienia jak najlepszego środowiska użytkownika.

Integracja Cloudflare Workers

Platforma Workers oferuje deweloperom potężną moc obliczeniową w całej sieci Cloudflare. Kiedy wdrażasz kod w Workers, ten kod jest automatycznie wdrażany do ponad 275 lokalizacji Cloudflare na całym świecie. W połączeniu z R2 Workers pozwala deweloperom dodawać do danych logikę niestandardową bez żadnych kosztów wydajności. Platforma Workers jest zbudowana na izolatach, a nie kontenerach, co eliminuje problem długich zimnych startów.

Spróbujmy utworzyć prosty interfejs API REST do wiadra w R2! Na początek utwórz swoje wiadro, a potem dodaj do procesu roboczego wiązanie.

export default {
 async fetch(request, env) {
  const url = new URL(request.url);
  const key = url.pathname.slice(1); // we’ll derive a key from the url path

  switch (request.method) {
   // For writes, we capture the request body and write that out to our bucket under the associated key
   case 'PUT':
    await env.MY_BUCKET.put(key, request.body);
    return new Response(`Put ${key} successfully!`);

   // For reads, we’ll use our key to perform a lookup
   case 'GET':
    const object = await env.MY_BUCKET.get(key);

    // if we don’t find the given key we’ll return a 404 error
    if (object === null) {
     return new Response('Object Not Found', { status: 404 });
    }

    const headers = new Headers();
    object.writeHttpMetadata(headers);
    headers.set('etag', object.httpEtag);

    return new Response(object.body, {
     headers,
    });
  }
 },
};

Za pomocą tego interfejsu API Workers możemy dodawać rozmaite pomocne logiki do ścieżki krytycznej żądania R2.

Wstępnie podpisane adresy URL

Zdarza się, że chcemy dać użytkownikom uprawnienia do konkretnych obiektów w R2 w prosty i szybki sposób. Wstępnie podpisane adresy URL delegują użytkownikom uprawnienia do dowolnej unikatowej kombinacji obiektu i akcji. To dobre rozwiązanie, kiedy chcemy udostępnić plik lub pozwolić komuś przesłać plik bez udzielania dostępu do całego wiadra.

import {
 S3Client,
 PutObjectCommand
} from "@aws-sdk/client-s3";

import { getSignedUrl } from "@aws-sdk/s3-request-presigner";

const S3 = new S3Client({
 region: "auto",
 endpoint: `https://${ACCOUNT_ID}.r2.cloudflarestorage.com`,
 credentials: {
  accessKeyId: ACCESS_KEY_ID,
  secretAccessKey: SECRET_ACCESS_KEY,
 },
});

// With getSignedUrl we can produce a custom url with a one hour expiration which will allow our end user to upload their dog pic
console.log(
 await getSignedUrl(S3, new PutObjectCommand({Bucket: 'my-bucket-name', Key: 'dog.png'}), { expiresIn: 3600 })
)

Wstępnie podpisane adresy URL ułatwiają budowę aplikacji, które dają użytkownikom końcowym bezpieczny dostęp bezpośrednio do R2.

Wiadra publiczne

Włączenie publicznego dostępu do wiadra R2 pozwala na przyjmowanie nieuwierzytelnionych żądań. Samo w sobie ma to ograniczone zastosowania, jednak kiedy takie wiadra są połączone z domeną na koncie Cloudflare, możemy bez problemu dodać inne funkcje Cloudflare, na przykład Access, Cache i zarządzanie botami.

Podsumowując, wiadra publiczne pomagają wypełnić lukę między funkcjami Cloudflare zorientowanymi na domeny i wiadrami w R2.

Przejrzyste ceny

R2 nigdy nie będzie pobierać opłat za ruch wychodzący. Na cenę składają się jedynie trzy czynniki: wykorzystywana pamięć, operacje klasy A (zapisy, listy) i operacji klasy B (odczyty).

 • Pamięć kosztuje 0,015 $/GB na miesiąc.
 • Operacje klasy A kosztują 4,50 $/milion.
 • Operacje klasy B kosztują 0,36 $ /milion.

Jednak zanim zdecydujesz się na takie opłaty, możesz wypróbować R2 całkowicie za darmo. Wersja darmowa zawiera:

 • 10 gigabajtomiesięcy danych
 • 1 000 000 operacji klasy A miesięcznie
 • 10 000 000 operacji klasy B miesięcznie

Co dalej?

Ogólne udostępnienie R2 to dopiero początek naszej przygody w dziedzinie przechowywania obiektów. A już teraz chcemy podzielić się naszymi planami na przyszłość.

Cykle życia obiektów

W przyszłości R2 pozwoli deweloperom określać zasady obiektów, na przykład zasadę usuwającą obiekt 60 dni od ostatniego dostępu. Cykle życia obiektów przenoszą zarządzanie na poziom magazynu obiektów.

Ograniczenia jurysdykcyjne

Choć nie planujemy wsparcia regionów, wiemy, że lokalizacja danych jest nierzadko istotna dla zgodności. Ograniczenia jurysdykcyjne pozwolą deweloperom wybrać jurysdykcję, np. „UE”, co uniemożliwi danym opuszczenie danej jurysdykcji.

Migracja na żywo bez przestojów

W większych zestawach danych migracje są ciągłe i odbywają się na żywo, ponieważ przeniesienie danych wymaga czasu. Rezerwa pamięci podręcznej to prosty sposób na szybką migrację zasobów do wystąpienia zarządzanego w R2, pozwalający ograniczyć koszty ruchu wychodzącego jednym kliknięciem. W przyszłości rozbudujemy ten mechanizm, aby umożliwić migrację dowolnych istniejących wiader obiektów w S3 do R2.

Zapraszamy do zarejestrowania się i rozpoczęcia pracy w R2 już dzisiaj. Dołącz do rosnącej społeczności deweloperów programujących w Cloudflare! Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania, skontaktuj się z nami na serwerze Discord dostępnym pod tym linkiem. Chętnie zobaczymy, co stworzysz w R2.

Obejrzyj na Cloudflare TV

Chronimy całe sieci korporacyjne, pomagamy klientom sprawnie budować aplikacje w skali internetowej, przyspieszamy wszelkie strony i aplikacje internetowe , zapobiegamy atakom DDoS, powstrzymujemy hakerów, i możemy Ci pomóc na drodze do modelu Zero Trust

Odwiedź 1.1.1.1, z dowolnego urządzenia, by pobrać naszą darmową aplikację, dzięki której Twój Internet będzie szybszy i bezpieczniejszy.

Aby dowiedzieć się więcej o naszej misji zbudowania lepszego Internetu, zacznij tutaj Jeśli interesuje Cię zmiana ścieżki kariery, sprawdź nasze otwarte stanowiska

GA Week (PL) Ogólna dostępność Cloudflare Workers (PL) Cloudflare R2 (PL) Polski

Follow on Twitter

Aly Cabral |@Aly_Cabral
Cloudflare |Cloudflare

Related Posts