Subscribe to receive notifications of new posts:

Spectrum (TH)

วิธีปรับแต่งการตั้งค่าการป้องกัน DDoS 3/4 ของเลเยอร์ของคุณ

12/09/2021

หลังจากให้บริการลูกค้าในเบื้องต้นให้สามารถควบคุมการตั้งค่าการป้องกัน DDoS ของ HTTP-layer ไปเมื่อต้นปีนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายการควบคุมที่ลูกค้าของเรามีไปยังเลเยอร์ของแพ็กเก็ต เมื่อใช้การควบคุมใหม่เหล่านี้ ลูกค้า...

Continue reading »
วิธีปรับแต่งการตั้งค่าการป้องกัน DDoS 3/4 ของเลเยอร์ของคุณ

MORE POSTS