Subscribe to receive notifications of new posts:

Device Security (TH)

Page Shield: ปกป้องข้อมูลผู้ใช้ในเบราว์เซอร์

03/25/2021

วันนี้เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแนะนำ Page Shield ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยฝั่งไคลเอนต์ที่ลูกค้าสามารถนำมาใช้ตรวจจับการโจมตีในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ปลายทางได้...

Continue reading »
Page Shield: ปกป้องข้อมูลผู้ใช้ในเบราว์เซอร์

พันธมิตรด้านการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ใหม่สำหรับ Cloudflare One

03/23/2021

Cloudflare Zero Trust (TH)Device Security (TH)Cloudflare Access (TH)Zero Trust (TH)

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เราได้ประกาศเปิดตัว Cloudflare One ซึ่งเป็นโซลูชันเครือข่ายแบบบริการบนระบบคลาวด์ที่ครอบคลุม มีความปลอดภัย รวดเร็ว และเชื่อถือได้ พร้อม ๆ กับกำหนดอนาคตของเครือข่ายองค์กร ทั้งนี้ Cloudflare One ประกอบด้วยองค์ประกอบสอง...